Tidlegare forsøk og historia bak
Doloremque dignissimos hic saepe voluptatem:
Integrity.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren.
Sustainabilty.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.
Feed.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.
Vi starta med fôrforsøk i 2011 der ein undersøkte korleis ulike proteinkjelder påverkar tarmhelsa hos fisk. Utgangspunktet for dette var at nokon planteingrediensar viste seg å gi tarmbetennelse som førte til manifest kreft. Fôrindustriens ynskje om å gjere seg uavhengige av knappe marine fôrressurser med plantebaserte ingredienser kunne sjå ut til å ha hatt ein negativ effekt på fisken si helse og velferd. Vi innleda difor forsøk med sikte på å gjere dei vegetabilske råvarene lettare å fordøye ved å fermentere dei vegetabilske proteinene før dei vert tilsatt fôret.
Read more↗
Historia vår

Fermentering kan på fleire måtar gjere planteråvarerbetre eigna som fôringrediens. Det har dei siste åra blitt sett i gang forsking på langtidseffektane ved bruk av slike råvarer.

Fermentert soya

Soya er eit mykje brukt planteprotein i kommersielle fôr til laks. I desse forsøka såg me på effekten av fermentert soya,samanlikna med ubehandla soya og kontrollfôr. Dette blei gjort for å undersøkje om fermentering som prinsipp kan fungere, før utprøving av andre planteråvarer.

Fermentert raps- og taremjøl

Raps er ei meir aktuell, kortreist råvare og blei fyrst undersøkt i småskalaforsøk på laboratorium for å kartleggje kor godt fermentert raps let seg fordøye. Vidare vart fermentert raps kombinert med fermentert tarmemjøl. Bakgrunnen for å inkludera taremjøl er at rapsen potensielt kunne hemma opptaket av jod. Tare kan være tungt fordøyelig, men fermenteringsprosessen skal gjere denne råvaren meir tilgjengeleg for fisken

Fish trials.
Chicken Headed Raccoon Dog
The Daughter Brings The Water
Schemes of the Tails
What Does Your Soul Look Like
Publikasjonar der NorForsk har vore bidragsytande:
Black soldier fly larvae (Hermetia illucens) meal is a viable protein source for Atlantic salmon
Black soldier fly larvae meal (BSFL) from Hermetia illucens is a promising protein source for farmed fish like Atlantic salmon. Our study found that including 4-8% BSFL in their diet supported growth and gut health, making it a viable protein ingredient for industrial fish farming.
Tumor microenvironment and stroma in intestinal adenocarcinomas and associated metastases in Atlantic salmon broodfish (Salmo salar)
Denne artikkelen ser detaljert på mikrodetaljar i tarmkreft hjå atlantisk laks. Her visast til viktige funn rundt immunceller i kreften og moglegheita for å bruke laks som modell for tarmkreftforskning hjå mennesker.
Anatomy, immunology, digestive physiology and microbiota of the salmonid intestine: Knowns and unknowns under the impact of an expanding industrialized production
Nye fôrråvarer kan trigge uynskja immunresponsar som igjen går utover fisken sin velferd. Dette er ein artikkel som samler eksisterande innsikt rundt laksetarmen sin anatomi (læren om kroppen sin oppbygging), immunologi (læren om immunsystemet), fysiologi (læren om kroppen sine funksjonar) og mikrobiota (flora av mikroorganismer) ved dagens fôringregime.
Dersom du vil vete meir om forsøka eller fasilitetane våre, ta kontakt!
Kontakt oss
NorForsk AS
Støavegen 98
5640 Eikelandsosen, Norway
Linkedin
NorForsk er ein del av Eide
Visit Eide
Org. nr.: 996 997 979
©NorForsk 2021